Programma

De Slimme en Gezonde Stad Trenddag biedt een mix van visies, inspiratie, ervaringsuitwisseling én ontmoeting. Plenaire presentaties, workshops en discussies worden afgewisseld met pauzemomenten waarin u (on)bekenden ontmoet die net als u aan een gezonde leefomgeving werken.

Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit (zodra meer informatie over de sessies bekend is, vindt u deze op de site):

9.30 uur     Inloop en ontvangst

10.00 uur   Plenair drieluik
Na een introductie op het Programma Slimme en Gezonde Stad door Evelyn Hijink (Strategic policy-advisor Ministerie van I&M) geven o.a. Martin Knuijt (OKRA, Adaptief vermogen van de gezonde stad), Hans Karssenberg (STIPO, een interdiciplinair team actief in ontwikkeling van steden, wijken en regio's) en Peter Steijn (Gemeente Utrecht, toekomstvisie. Healthy Urban Living Utrecht) hun visie op verschillende perspectieven van een gezonde leefomgeving.

12.00 uur    Lunch

13.00 uur   Parallelsessies
Na de lunch krijgt u twee parellelrondes aangeboden. De eerste ronde wordt ingevuld door de projectleiders van het ontwerpend onderzoek dat zij in de pilot-stad Utrecht hebben uitgevoerd op het terrein van:

  • Circulaire stad – Alexander Herrebout (LINT)
  • Schone en duurzame mobiliteit - Jan Willem Tap (Bureau Nieuwe Gracht)
  • Uitnodigen tot gezond gedrag - Anjo Travaille (Bovenkamers)
  • Klimaatneutrale en klimaatbestendige stad - Florian Boer (De Urbanisten)


Tijdens de tweede parallelronde presenteren de Slimme en Gezonde stad pilot-steden de meest opvallende, leerzame, inspirerende resultaten van de SGS-pilots in hun stad. Laat u inspireren door de maatregelen die Eindhoven, Schiedam, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen nemen in het kader van een gezonde leefomgeving.

15.00 uur    Middagpauze

15.30 uur   Keynote Maarten van Rossem
Na een koffiebreak sluit Utrechter Maarten van Rossem de Trenddag op geheel eigen wijze af.

16.30 uur   Napraten, afspraken maken voor de toekomst onder het genot van een hapje en een drankje