Slimme en Gezonde Stad Special

Op 15 juni verschijnt de special Slimme en Gezonde Stad (SGS). Een uniek magazine boordevol visies, interviews, (resultaten van) pilots, beschrijvingen van praktische tools en meer. Als rode draad door de special zijn de volgende hoofdthema’s gedefinieerd:

 • Duurzame en schone mobiliteit
 • Circulaire economie
 • Klimaatadaptatie
 • Stimuleren van gezond gedrag


De special wordt door Acquire Publishing verzorgd in nauwe samenwerking met het projectteam Slimme en Gezonde Stad van het Ministerie van I&M én de zes pilot-steden Utrecht, Nijmegen, Groningen, Schiedam, Rotterdam en Eindhoven. Meer informatie over het SGS-programma vindt u op www.slimmeengezondestad.nl

SGS Special

Een greep uit de onderwerpen
De redactie van Acquire Publishing heeft in nauw overleg met het projectteam Slimme en Gezonde Stad én de zes betrokken pilot-steden onder meer de volgende onderwerpen en artikelen geselecteerd:

 • Een openingsinterview met Chris Kuijpers (directeur-generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
 • Een expertpanel met onder meer Harriët Tiemens (wethouder gemeente Nijmegen), Leendert van Bree (expert op het gebied van Healthy Urban Living), Eric Frijters (partner bij FABRIC en professor Future Urban Regions) en Derk Loorbach (professor sociaal-economische transities Erasmus Universiteit).
 • Een overzicht van tools, concepten en producten die beschikbaar zijn of komen.
 • En vanuit de zes pilotsteden onder meer:
  • Transitiepaden voor zero emissie logistiek in Rotterdam
  • Acupunctuurstrategie om de A20-zone in Schiedam meer betekenis te geven
  • Fietsbelevingsonderzoek NHTV
  • Interview met wethouder Victor Everhardt (Utrecht) over centraal stellen van gezondheid bij de ontwikkeling van het nieuwe Beurskwartier
  • Interview met de betrokkenen bij het ontwerpend onderzoek dat in Utrecht met succes is toegepast
  • Hoe Groningen de stad leefbaar houdt met een centrale rol voor de fiets
  • Resultaten van het project houtrookfilter in Nijmegen
  • Interview met wethouder Mary Ann Schreurs (Eindhoven)


Exemplaar aanvragen
Deelnemers aan de Trenddag Slimme en Gezonde Stad ontvangen ter plekke een exemplaar. Komt u niet naar de Trenddag? Vraag een of meerdere exemplaren van de SGS Special aan door een mail te sturen met uw naam en adresgegevens naar klantenservice@acquirepublishing.nl.